Verslag onderwijsinspectie

Onze stichting heeft in 2016 deelgenomen aan een pilot van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het nieuw toezichtskader 2017.

Tijdens dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de GMR. Ook zijn er ter verificatie drie scholen bezocht.

Het volledige verslag van het onderzoek vindt u hier.