Bestuursmodel

Het bestuursmodel van SKOT kent een organieke scheiding, die aangeduid wordt als ‘two tier.’ Dat betekent dat het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende statutaire organen. Feitelijk betekent dit dat het bestuur van de stichting wordt neergelegd bij professionals, namelijk een College van Bestuur terwijl de toezichtfunctie wordt belegd bij de Raad van Toezicht.  SKOT werkt volgens de principes van de Code goed bestuur (2021), die staat voor de integrale uitoefening van de bestuurlijke taak. 

  1. Het bestuur zorg voor goed onderwijs voor alle leerlingen  
  2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context  
  3. Het bestuur werkt actie aan de professionaliteit van de organisatie en zichzelf  
  4. Het bestuur werkt integer en transparant.