Protocol Social Media

 

In toenemende mate krijgen sociale media een plaats in het onderwijs. Naast E-mail en websites worden ook nieuwe media zoals o.a. Instagram, Twitter en WhatsApp gebruikt om te communiceren tussen ouders en school, tussen ouders onderling en tussen leerlingen onderling. Door het gebruik van deze media wordt communicatie soms ruwer en ongenuanceerder en kan het leiden tot ongewenste communicatie.

Binnen
de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand SKOT geldt een  Protocol social mediawaar personeel, kinderen en ouders zich aan te houden hebben.