College van bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent tevens dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe.

Het College van Bestuur is als volgt samengesteld en bereikbaar:
 

Voorzitter:

Mirelle Schuurman
Bestuurder (CVB)

De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is gehuisvest in:


het "Trefpunt"
Dorpsstraat 127,
7468 CJ te Enter. 
Tel: 0547-385810

Postadres: Postbus 81, 7468 NA Enter.

Postadres facturen: Postbus 9, 7620 AA Borne of sko-twenterand@obt.nl