De Bedoeling van SKOT

SKOT, samen verantwoord ontwikkelen

SKOT is een schoolbestuur met 13 scholen verspreid over 7 gemeenten gelegen in het grensgebied van Twente en Salland. Binnen onze stichting leren wij van en met elkaar en met de buitenwereld. We bieden een solide basis en staan voor kwalitatief onderwijs. We zien onderwijs in de breedste zin van het woord, want bij SKOT groei je in kennis, vaardigheden en als persoon. We laten onze leerlingen en medewerkers de wereld om zich heen zien, we geloven in onze leerlingen en medewerkers en ondersteunen in wat nodig is. We geven ruimte om te leren. Bij alles wat we doen vragen we ons af: “Wat maakt SKOT sterker en wat maakt de scholen sterker?” SKOT is een stichting waar alle betrokkenen zich samen verantwoord ontwikkelen.

Samen: We leren met en van elkaar, in alle geledingen: leerlingen, medewerkers, het bestuur en ouders. Ook leren we met en van de buitenwereld. Ons onderwijs staat midden in de maatschappij.

Verantwoord: We bieden een solide basis en staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij we doelgericht werken. Eigenaarschap is voor ons belangrijk. Leerlingen, medewerkers en het bestuur nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We spreken dezelfde taal, zowel in ons onderwijs, onze kwaliteit als in beleid.

Ontwikkelen: We stimuleren ontwikkeling door het inzetten van talenten, zowel van de leerlingen, als van onze werknemers en het bestuur. We hebben hoge verwachtingen en gaan uit van groei. We zien onderwijs in de breedste zin van het woord: je groeit in kennis, vaardigheden en als persoon.

Leidende principes

 

We geloven in je. Dit doen we door vertrouwen te geven en vanuit dit vertrouwen hebben we hoge passende verwachtingen.

We ondersteunen je. We zien wie je bent en wat je nodig hebt. We geven advies waar nodig en stimuleren je om keuzes te maken.

We geven je ruimte om te leren. We creëren een boeiende en inspirerende leeromgeving. We ontdekken en onderzoeken samen en stellen heldere, realistische doelen. Fouten maken, daar leer je van.

We laten je de wereld om je heen zien. We tonen dat de wereld groter is dan je eigen school en leggen verbinding tussen de omgeving en tussen de scholen.