Klachtenregeling

 

In de klachtenregeling van SKOT staat beschreven op welke manier klachten in behandeling worden genomen en hoe u in contact kunt komen met een interne vertrouwenspersoon (de vertrouwenspersoon van de school) of de externe vertrouwenspersoon.

Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is contactpersoon voor ouders en leerkrachten die vertrouwelijke informatie willen delen. Elke school vermeldt in de schoolgids wie de vertrouwenspersoon van de school is.