Samenwerkingsverbanden


De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand maakt onderdeel uit van drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs..

Basisschool de Langewieke maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 23-04, Veld, Vaart & Vecht.


Basisschool St. Stephanus in Zenderen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 23-02, Twente Oost.

De overige elf scholen maken deel uit van Samenwerkingsverband 23-01, Twente Noord.

Passend Onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs en deze samenwerkingsverbanden is het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijs aanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd.