Het convent PO

Het Convent PO is een samenwerking van negen schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek en wordt gevormd door schoolbestuurders van deze stichtingen. Het Convent PO die vrijwillig maar niet vrijblijvend samenwerkt, zoekt de kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de gezamenlijke omvang winst te behalen valt met als uitgangspunt dat de autonomie van de besturen overeind blijft. Daarbij valt te denken aan:

  • Kennisdeling, sparren;  
  • Kweekvijvertrajecten voor management;  
  • Intervisie;  
  • Professionalisering onder andere door cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied;  
  • Gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema’s.