Onderwijsinspectie

Onze stichting heeft in 2020 deelgenomen aan het reguliere vierjaarlijkse onderzoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Tijdens dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met onze bestuurder en kwaliteitsmedewerker.