Jaarverslagen

Het is een wettelijke verplichting om als stichting  jaarlijks verantwoording af te leggen over de doelmatige besteding van de middelen met het jaarverslag. SKOT schrijft naast de formele verantwoording ook een publieksjaarverslag. Beide documenten zijn hieronder te lezen.