Convent

Stichting Convent PO is opgericht op 12 februari 2008. Wat eind jaren negentig begon als een vrijwillige gespreksclub van schoolbestuurders die ervaringen uit het onderwijsveld met elkaar deelde, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner die zowel in- als extern de belangen van de aangesloten, van oorsprong, Katholieke besturen behartigt.
Het doel was en is nog steeds om die zaken samen op te pakken waar het vanuit effectiviteit of strategie belangrijk is samen op te trekken. Binnen de informele, maar niet vrijblijvende samenwerking, blijft dat het uitgangspunt.

De kracht van gezamenlijk optreden:
Het Convent PO is een samenwerking van negen schoolbesturen voor Primair Onderwijs in Twente en een deel van de Achterhoek en wordt gevormd door schoolbestuurders van deze stichtingen. Het Convent PO zoekt de kracht van het gezamenlijk optreden bij onderwerpen waar dankzij de gezamenlijke omvang winst te behalen valt met als uitgangspunt dat de autonomie van de besturen overeind blijft. Daarbij valt te denken aan:
  • kennisdeling;
  • gezamenlijke inkoop van producten en diensten; De website van het Convent
  • ondersteuning van een professionele levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling;
  • kweekvijvertrajecten voor management;
  • intervisie;
  • professionalisering onder andere door cursussen en opleidingen op locatie in eigen werkgebied;
  • gezamenlijke standpuntbepalingen bij landelijk belangrijke onderwijsthema’s.

De website van Het Convent PO vindt u hier