Bestuursmodel

In augustus 2011 heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand besloten om de overstap te maken van het klassieke bestuursmodel naar het College van Bestuur- Raad van Toezicht model.
Binnen dit model is niet langer sprake van één bestuurlijk orgaan (het klassieke bestuur) maar worden er twee organen benoemd en onderscheiden: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting.
Feitelijk betekent dit dat het bestuur van de stichting wordt neergelegd bij professionals, namelijk een College van Bestuur terwijl de toezichtfunctie wordt belegd bij een orgaan van vrijwilligers, de Raad van Toezicht.