Welkom op de website van

"Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand"

Met deze site willen wij laten zien wie en wat we zijn.

We willen via deze site alle bij onze stichting  SKOT betrokken mensen en natuurlijk ook belangstellenden informeren.