Binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is beleid in het kader van sponsoring vastgesteld. Binnen de kaders van dit beleid is het mogelijk dat ouders of andere partners de school sponsoren. Het sponsorbeleid vindt u hier.