Social media

In toenemende mate krijgen sociale media een plaats in het onderwijs. Naast E-mail en websites worden ook nieuwe media zoals o.a. Instagram, Twitter en WhatsApp gebruikt om te communiceren tussen ouders en school, tussen ouders onderling en tussen leerlingen onderling. Door het gebruik van deze media wordt communicatie soms ruwer en ongenuanceerder en kan het leiden tot ongewenste communicatie. Binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand geldt een protocol social media  waar personeel, kinderen en ouders zich aan te houden hebben.