Klachtenregeling

De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs [GCBO]. Elke school heeft enkele vertrouwenspersonen. Deze staan vermeld in de schoolgids van de school. De klachtenregeling vindt u hier.