Onderwijs

De scholen onder onze stichting willen een klimaat scheppen waarin het kind vanuit een veilige en vertrouwde positie durft te handelen. Een plaats waar kinderen in rust en regelmaat en met aandacht en ruimte voor elkaar zich ontwikkelen. Eenschool waar het fijn is om te zijn en waar naast goede resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen ook duidelijk aandacht wordt besteed aan de creatieve vakken en culturele activiteiten.
We vinden daarbij de eigen geaardheid van kinderen, de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie belangrijk omdat ze gezien worden als uitgangspunt voor ons handelen.

Kwalitatief goed onderwijs staat centraal bij de SKOT.Ons onderwijs wordt gedragen door de deskundigheid van de leerkrachten, door vertrouwen in het kind, door de samenwerking met de ouders en door het plezier dat we samen beleven in ons werk.
Het is mede op basis van deze uitgangspunten dat wij willen dat onze scholen een plaats zijn waar alle betrokkenen “samen verantwoord ontwikkelen”.