School en ouders dienen elkaar over en weer te informeren over situaties of omstandigheden die in het belang zijn van de kinderen. In reguliere situaties zal dat in de regel geen problemen opleveren. Echter in sommige situatie bv. wanneer ouders gescheiden zijn kan dit wel problemen opleveren. Binnen de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is hiervoor een protocol van kracht. Dit protocol vindt u hier.