Het SKOT journaal is een periodiek verschijnend informatieblad voor alle medewerkers en andere belangstellenden. Het besteedt aandacht aan ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijk terrein binnen onze stichting. Daarnaast wil het ook aandacht schenken aan die zaken die onze medewerkers persoonlijk raken in de vorm van jubilea, geboortes etc. 

Wilt u het SKOT -journaal ontvangen?
Stuur dan een mail naar secretariaat@skot.nl en u wordt opgenomen in de verzendlijst.